Logo Meatbag
https://www.escortlounge.nl/privacyverklaring

  Privacyverklaring

  Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan dus zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Om u uit te leggen welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat wij daarmee doen en wat uw rechten zijn hebben we deze privacyverklaring opgesteld.

  Wij hebben het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Wij adviseren u deze privacyverklaring dan ook regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de laatste versie hebt. Wanneer wij ingrijpende wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid zullen wij u hierover informeren via onze website. Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 14 februari 2019.

  Wie wij zijn

  Wij zijn De Escort Lounge, onderdeel van GEE Services. Wij zijn gevestigd  in Almere. Bij de Kamer van Koophandel staan we inschreven onder nummer 65561449. Bij de Belastingdienst zijn we geregistreerd onder btw‑nummer NL001148560B32.

  Wij hebben een vergunning voor het exploiteren van een escortservice met kenmerk VHT-174677. De vergunning is verstrekt door de Gemeente Almere, gevestigd aan het Stadhuisplein 1 (1315 HR) te Almere.

  Onze website is www.escortlounge.nl. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 0655162955 en per e-mail op info@escortlounge.nl

  Waarom wij persoonsgegevens verwerken

  Wij zijn een relatiebemiddelingsbureau voor zowel bedrijven als particulieren. Om onze dienstverlening te kunnen bieden hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Wij verzamelen deze gegevens op basis van een van de volgende gronden:

  • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
  • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking;
  • Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • U hebt de persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

  Bijzondere persoonsgegevens

  Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens waaruit uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of levensbeschouwing, lidmaatschap van een vakbond of uw seksuele geaardheid blijkt. Daarnaast zijn gegevens over uw gezondheid, genetische gegevens of biometrische gegevens waarmee u geïdentificeerd kan worden (zoals een vingerafdruk) ook bijzondere persoonsgegevens.

  Wij verzamelen bepaalde bijzondere persoonsgegevens enkel op basis van de volgende gronden:

  • U hebt deze bijzondere persoonsgegevens zelf bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was;
  • U hebt nadrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking van de bijzondere persoonsgegevens.

  Voor welke doeleinden wij uw (bijzondere) persoonsgegevens verzamelen

  Wij gebruiken uw (bijzondere) persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden.

  • Het uitvoeren van onze dienstverlening;
  • Het verifiëren of u bent wie u zegt dat u bent en of u minimaal 18 jaar bent;
  • Om contact met u op te (kunnen) nemen;
  • Het in gebruik nemen van een klantenkaart.

  Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

  U bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens te verstekken. Echter, wanneer u de benodigde persoonsgegevens niet verstrekt kunnen bovenstaande handelingen simpelweg niet uitgevoerd worden.

  Welke persoonsgegevens wij verzamelen

  Hieronder staat aangegeven welke (bijzondere) persoonsgegevens wij verzamelen.

  • NAW-gegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Betalingsgegevens;
  • Geslacht;
  • Geboortedatum;
  • Persoonsgegevens op uw legitimatiebewijs, inclusief uw pasfoto.

  Aanvullende informatie over uw legitimatiebewijs

  Wij gebruiken de kopie van uw legitimatiebewijs enkel om te controleren of u meerderjarig bent en of u bent wie u zegt dat u bent. Na deze controle wordt de kopie van uw legitimatiebewijs permanent verwijderd.

  Het is mogelijk dat de escort tijdens een date uw identiteit alsnog wilt controleren. Neem dus uw legitimatiebewijs mee op de date.

  Wij verzoeken u de kopie van uw legitimatiebewijs te voorzien van een watermerk en uw BSN‑nummer zwart te maken.

  Delen met derden

  Voor de uitvoering van onze dienstverlening worden uw persoonsgegevens gedeeld met de escort die met u op date gaat.

  Wij hebben voor bepaalde diensten bovendien de hulp van derden nodig. Het kan zijn dat uw gegevens met deze derden worden gedeeld, maar enkel wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn in ieder geval:

  • Onze hostingprovider, die onze website op zijn server heeft staan;
  • De partij die onze website beheert;
  • Onze boekhouder.

  Geen zorgen, deze partijen gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan voor het uitvoeren van onze opdrachten.

  Delen met politie

  Wanneer er sprake is van wangedrag aan uw zijde tijdens een date, doen wij aangifte daarvan bij de politie. In dat geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met de politie.

  Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard

  Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om onze dienstverlening te leveren. Na afloop van de dienstverlening bewaren wij uw gegevens nog 24 maanden. Een uitzondering hierop zijn factuurgegevens, wij hebben immers een wettelijke plicht deze zeven jaar te bewaren.

  Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen op basis van uw toestemming, dan bewaren we uw persoonsgegevens maximaal 3 maanden nadat u uw toestemming hebt ingetrokken.

  Zwarte lijst

  Wanneer een escort een date voortijdig heeft moeten beëindigen wegens wangedrag van uw zijde, bijvoorbeeld zoals omschreven in artikel 7 van onze algemene voorwaarden, dan worden uw gegevens geregistreerd op een zwarte lijst die wij bijhouden en kunt u in de toekomst geen gebruik meer maken van onze dienstverlening.

  Uw gegevens worden gedurende vijf jaar op de zwarte lijst bewaard. Wij delen de zwarte lijst niet met derden en maken de lijst niet openbaar.

  Social media

  Op onze website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deelt u mogelijk uw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser. Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan raden wij aan hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

  Veiligheid website

  Wij doen ons best om onze website zo veilig mogelijk te houden. Uw verbinding met onze website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer).

  Uw rechten

  U hebt de onderstaande rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen per telefoon, e-mail of post. Onze gegevens staan bovenaan deze privacyverklaring.

  • U mag altijd inzien welke gegevens wij van u verwerken;
  • Als u onjuistheden of onvolledigheden ziet in de persoonsgegevens die wij van u verwerken hebt u het recht deze te laten corrigeren.
  • U hebt het recht om persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten wissen. Hier zullen wij aan meewerken, tenzij de wet anders voorschrijft of het gaat om gegevens op de zwarte lijst;
  • In plaats van het wissen van persoonsgegevens kunt u ons ook verzoeken de verwerking te beperken. Dat wil zeggen dat wij de persoonsgegevens gedurende de periode van beperking niet of slechts beperkt zullen gebruiken, tenzij de wet anders voorschrijft.
  • Het kan zijn dat u de persoonsgegevens die wij verwerken wilt overdragen aan een andere partij. Hieraan zullen wij meewerken. U kunt hierbij kiezen of wij de gegevens aan u overdragen of rechtstreeks aan die andere partij.
  • U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Wij zullen de verwerking dan staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om te blijven verwerken of wanneer er sprake is van een rechtsvordering.

  Meer informatie over uw rechten

  Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden.  Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

  Intrekken toestemming

  Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen per telefoon, e-mail of post. Wij stoppen dan met de verwerking van deze persoonsgegevens. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

  Klachten

  Indien u een klacht hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u zich natuurlijk tot ons wenden. Wij proberen er dan samen met u uit te komen.

  U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen hoe u dit moet doen.